Skip to main content
Obecné

Podzim v Liberci je trénink logistiky. Proč nemůže být Liberec stejně průjezdný jako Žitava?

By 21 listopadu, 2021No Comments

November 20, 2021

enrigo

Zpráva: Chtěl bych vám, pane starosto, vřele poděkovat za nečekaný a inspirativní podzimní trénink v tak pro všechny důležité schopnosti jakou je logistika. Byla a dosud je nyní ve městě velmi důležitou disciplínou. Kudy do práce, kudy z práce, kde je uzavírka, kde není kolona, kde je kolona, kde není ucpaná silnice, bylo a je to opravdu velmi výživné. Moc vám za všechny občany děkuji. V Liberci opravdu nuda není. Pokud se chci nudit, zajedu do Žitavy. Měl byste tam zajet také a mrknout se, jak se řídí město. Hezký podzim. Jindřich Rázl

Odpověď:

Dobrý den pane Rázle, odpověď na nutnost uzavírek a oprav silnic v Liberci bych rozdělil na dvě části. 

První část se týká nutnosti průběžně obnovovat inženýrské sítě vedených pod komunikacemi. Sítě jsou zpravidla v Liberci z období roku 1950, a některé v centru města jsou dokonce z období kolem r. 1900 (např. v okolí Pastýřské ulice a Divadla FXŠ). Když je neopravíme, tak lidé brzy budou bez vody, nebo nebude odtékat kanalizace, případně dojde k havárii plynu apod. To nemůžeme dopustit. Staré sítě je potřeba vyměnit. Takové rekonstrukce neprovádí město Liberec, ale vlastníci sítí, tj. vodaři, plynaři, ČEZ, datové a kabelové sítě. Takováto sdružená rekonstrukce se zpravidla plánuje několik let dopředu a takových akcí bývá zpravidla každý rok v Liberci mezi 5 až 10. Město by mohlo odmítnout provedení rekonstrukcí, ale tím by se problém s nutnou obnovou jen odsunoval na další vedení města a časem by nastala tak početná řada havárií a nepředvídatelných výkopů v nejrůznějších částech města, že by to způsobilo totální kolaps dopravy i dodávek vody nebo plynu. Kromě oprav sítí se občané také oprávněně domáhají i zlepšení stavu asfaltových povrchů. Občané často ani netuší, že např. ulice Sokolská, Jablonecká nebo Tanvaldská patří státu, ulice Husova, Klášterní nebo Zhořelecká patří Libereckému kraji. Město má pak dalších 1000 ulic v délce 400 km, a i jejich povrchy je také nutno průběžně opravovat. Před schválením uzavírek, ať už o to požádá stát, kraj nebo město nebo vlastník sítí vždy město propočítává objízdné trasy a vyhodnocuje průjezdnost. Dopravní omezení nejsou nikdy příjemná, ale opravovat prostě musíme. 

Druhá část se týká dopravní sítě v Liberci, která je diametrálně odlišná např. se Žitavou, kterou mi dáváte za vzor. Žitava má zjednosměrněný městský okruh vybudovaný podél historických městských hradeb s napojovacími ulicemi na vnější straně a zklidněným centrem uvnitř. To umožňuje daleko snadnější dopravní dostupnost v případě rekonstrukce kterékoliv ulice, než je tomu v Liberci. Uliční síť města Liberce vychází ze středověké dispozice několika hlavních os procházejících centrem města, které byly s nárůstem dopravy postupně doplňovány tangentami (ul. Hlávkova, Hrubínova, Krejčího, Oblouková) ale nikdy nebyla dobudována uliční síť tak, abychom měli v Liberci funkční městský okruh. Centrum města bohužel zůstalo průjezdné jako v 70. letech, a to vede k přetížení dopravou. Navíc byly vybudovány obchodní centra s kapacitními garážemi, dále byly zkapacitněny ulice Dr. Horákové, Náchodská a Palachova, které přivádí do centra další dopravu a zatížení. Při takovém konceptu bohužel jakákoliv rekonstrukce vyvolává problém a emoce, které mi sdělujete.  

Město má vypracovaný dopravní koncept a ten je součástí nového územního plánu. Do města směřuje 13 hlavních radiál, kolem města je k dispozici šest tangent, která však nevytvářejí spojitý okružní systém. Městský okruh už v r. 2022 doplníme o další část tzv. Novou Pastýřskou, abychom odlehčili centru města (Šaldovo nám. 32 tisíc aut/den). Dále máme k realizaci připraveno dokončení Vítězné ul., Tržního náměstí a Sokolské ulice, vše součást městského okruhu. V dalším období budeme připravovat přeložku ulice Žitavská, která bude napojena na Londýnskou v prostoru benzínové stanice a začneme projektovat sběrnou komunikaci v Hanychově a Ostašově, které by měla odlehčit přetížené křižovatce sněhulák. V územním plánu jsou desítky dalších dopravních projektů, které při postupné realizaci budou zlepšovat stav dopravy ve městě. K tomu ale potřebujeme peníze, trpělivost a zejména odvahu pustit se do jejich realizace, neboť budou vyvolávat na počátku velký negativní ohlas na dočasné zhoršení komfortu průjezdnosti. Proto budeme potřebovat podporu a pochopení dalších obyvatel a věřím, že ji dostaneme.

S přátelským pozdravem
Jaroslav Zámečník

Napište mi, co vás zajímá...

Zajímají mě Vaše otázky, podněty, nebo jen obecné vzkazy. Na všechny se pokusím odpovědět a vše budu postupně zveřejňovat zde na stránkách, nebo na mém Facebook profilu. Rád zde zveřejním i ty otázky, které dorazí na můj email.