Zdravím Vás, přátelé a sousedé,

už více než čtyři roky jsem primátorem našeho krásného města. V roce 2022 jsem od Vás, voličů, znovu získal důvěru pokračovat v práci pro všechny Liberečany. Moc si toho vážím a slibuji, že budu pokračovat ve svém maximálním úsilí zlepšit život v Liberci. Bude mi přitom ctí, pokud se na této snaze budete podílet spolu se mnou.

Jak jistě víte, už od prvních dní svého primátorování kladu důraz na zlepšování vzhledu Liberce a zdejší kvality života.

O rozvoji města přestaly rozhodovat developerské a stavební firmy. Do města se vrátili architekti a s nimi i transparentní soutěže a nápady, jak město zdokonalovat.

Staráme se, investujeme a přitom dokážeme splácet dluhy našich předchůdců. Snažíme se spolupracovat s kolegy z ostatních politických stran v Liberci, protože i oni mohou mít zajímavé a dobré pohledy na věc.

Často za Vámi vyjíždím do různých částí města a pečlivě naslouchám Vašim přáním, radostem i starostem. Každá lokalita je totiž jedinečná, má svá specifika, která dnes a denně ovlivňují životy Vás, místních.

Chtěl bych vědět, co si o naší městské vládě myslíte a poprosil bych Vás o Vaše názory a nápady na její fungování. Co děláme dobře a co se podle Vás nepovedlo, co je pro kvalitu Vašeho života v Liberci nejdůležitější.

Budu rád, když se se mnou podělíte o Váš názor. Každý z nich je pro mě velmi důležitý, budu se jimi zabývat a děkuji za ně.

Napište mi, co vás zajímá...

Zajímají mě Vaše otázky, podněty, nebo jen obecné vzkazy. Na všechny se pokusím odpovědět a vše budu postupně zveřejňovat zde na stránkách, nebo na mém Facebook profilu. Rád zde zveřejním i ty otázky, které dorazí na můj email.