Zdravím Vás, přátelé,

jsem téměř 4 roky primátorem našeho krásného města Liberce. Rozhodl jsem se již nyní znovu kandidovat na primátora města v dalších volbách v roce 2022 a pokračovat v práci pro všechny Liberečany. Rád bych proto společně s vámi udělal inventuru uplynulých více než tří let a představil, co ještě chceme v roce 2022 stihnout.

Jak jistě víte, už od prvních dní svého primátorování kladu důraz na zlepšování vzhledu Liberce a kvality života v našem městě.

O rozvoji města přestaly rozhodovat developerské a stavební firmy. Do města se vrátili architekti a s nimi i transparentní soutěže a nápady, jak Liberec zdokonalovat.

Staráme se, investujeme a přitom dokážeme splácet dluhy našich předchůdců. Snažíme se spolupracovat s kolegy z ostatních politických stran v Liberci, protože i oni mohou mít zajímavé a dobré pohledy na věc.

Často za Vámi vyjíždím do různých částí města a pečlivě naslouchám Vašim přáním, radostem i starostem. Každá lokalita je totiž jedinečná, má svá specifika, která dnes a denně ovlivňují život vás, místních.

Chtěl bych vědět, co si o naší městské vládě myslíte a poprosil bych Vás o Vaše názory a nápady na její fungování. Co děláme dobře a co se podle Vás nepovedlo, co je pro kvalitu Vašeho života v Liberci nejdůležitější.

Budu rád, když se se mnou podělíte o Váš názor. Každým názorem se budu zabývat a je pro mě důležitý.

Předem děkuji za Váš čas.

Napište mi, co vás zajímá...

Zajímají mě Vaše otázky, podněty, nebo jen obecné vzkazy. Na všechny se pokusím odpovědět a vše budu postupně zveřejňovat zde na stránkách, nebo na mém Facebook profilu. Rád zde zveřejním i ty otázky, které dorazí na můj email.

Co se nám povedlo splnit

Kultura, sport a cestovní ruch

 • společně s Libereckým krajem máme stavební povolení a zahajujeme první fázi výstavby nového Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec
 • modernizovali jsme vnitřní vybavení a prostory Divadla F.X. Šaldy
 • zahájili jsme rekonstrukci Liebiegova paláce
 • začali jsme obnovovat výběhy a prostranství v ZOO Liberec
 • schválili jsme kandidaturu na Evropské hlavní město kultury
 • ve spolupráci se spolkem kino Varšava jsme instalovali nové vytápění
 • dokončili jsme projektovou dokumentaci na rekonstrukci městského plaveckého bazénu
 • provedli jsme rekonstrukci zastřešení tribuny na FC Slovan Liberec
 • na Ještědu jsme spolu s TMR otevřeli sjezdovku Nová Skalka
 • postupně rozšiřujeme cyklostezku Odra – Nisa procházející městem
 • společně s TJ Sokol Doubí jsme ve Vesci obnovili umělý povrch fotbalového hřiště
 • opravili jsme prosakující Lesní koupaliště
 • našli jsme využití libereckého zámku pro festival animovaných filmů Anifilm
 • dokončili jsme rekonstrukci 31 bytů v ulici Orlí, Proboštská a v ulici Dr. M. Horákové a zároveň zahájili výstavbu 49 nových bytů v ulici Na Žižkově
 • převzali jsme do majetku města Dům seniorů Františkov a Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Školství, zdravotnictví, sociální věci a bydlení

 • provedli jsme rekonstrukci a modernizaci základních škol (ZŠ 5. května, ZŠ nám. Míru, ZŠ Broumovská, ZŠ Vrchlického, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Oblačná, ZŠ Sokolovská, ZŠ Aloisina výšina a další)
 • modernizovali jsme kuchyni a jídelnu v ZŠ Husova
 • provedli jsme rekonstrukci a modernizaci mateřských škol (MŠ Motýlek – Broumovská, MŠ Pastelka – Ostašov, MŠ Sedmikráska – Vzdušná, MŠ Husova – Klášterní, MŠ Delfínek – Kunratická)
 • dokončili jsme rekonstrukci 17 bytů na ulici Žitavská
 • pro zájemce o bydlení jsme nově zřídili kontaktní místo
 • zrekonstruovali jsme azylový dům pro matky s dětmi ve Věkově ulici

Správa města, IT, hospodaření a bezpečnost

 • zvládli jsme zajistit chod města a jeho organizací v době nouzového stavu koronakrize
 • úspěšně jsme dokončili první ročník participativního rozpočtu
 • spustili jsme aplikaci Liberec v mobilu
 • pro nahlašování a vyřizování závad funguje Marushka Photo
 • ročně splácíme 100 mil. Kč z dluhu města (vyjma roku 2021 z důvodu refinancování)
 • refinancovali jsme městský dluh na výhodnější úrokovou sazbu
 • spolupracujeme s osadními výbory
 • prosadili jsme vznik Kanceláře architektury města
 • zvýšili jsme počet strážníků městské policie a zavedli jsme stálou hlídku na terminálu Fügnerova
 • dokončili jsme personální a procesní audit radnice

Doprava a veřejný prostor

 • dokončili jsme nový územní plán města Liberce
 • zahájili jsme architektonickou soutěž na zástavbu lokality Papírové náměstí
 • instalovali jsme navigační parkovací systém
 • i přes obří propady tržeb jsme udrželi cenu předplacených kupónů MHD
 • odstranili jsme starý kiosek ze Soukenného náměstí a vysadili na jeho místě platan javorolistý, dalších 12 platanů jsme vysázeli před domem kultury
 • v centru rozšiřujeme okrasné záhony a sázíme trvalky
 • získali jsme do majetku města historicky cenné pozemky na Papírovém náměstí
 • obnovili jsme chodníky v ulici Česká, Polní, Baltská, Dobiášova, Náměstí Míru, Londýnská, Letná, Rochlice, Na Bojišti
 • zrekonstruovali jsme ulice nebo jejich části: Londýnská, Klostermannova, Jiráskova, B. Němcové, Volgogradská, Dr. M. Horákové, Herbenova, Hokešova, U Jeslí, Příkrá, Větrná, U Domoviny, Irkutská, Votočkova, Zahradní, Františkovská, Anenská, Vaňurova, U Opatrovny, U Krematoria, Holečkova, Klášterní, U Černého dolu, Strakonická
 • rozšířili jsme parkovací plochy v centru města v ulici Klášterní a Oblačná
 • vybudovali jsme nová dětská hřiště (nám. Českých bratří, Kropáčkova, Horní Hanychov, Kmochova, Břetislavova, Na Pískovně, Sametová, náměstí Na Lukách, Jeřmanická, Česká)
 • řešíme se soukromými vlastníky revitalizaci areálu bývalé Textilany a bývalých tiskáren
 • uklízíme, čistíme a meteme centrum města i okrajové části
 • zahájili jsme výstavbu vodojemu Horská
 • v památkové zóně města jsme umístili 3 místa s podzemními kontejnery

pokud máte další podněty, napište mi

Co chceme stihnout do konce roku 2022

 • dokončíme bezúplatné převody podílů města na bytová družstva
 • spustíme Portál občana
 • připravíme architektonickou soutěž na revitalizaci areálu LVT
 • připravíme společně s Libereckým krajem rekonstrukci dolního centra a vybudování náplavky
 • vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele novostavby a rekonstrukce ulic Nová Pastýřská, Vítězná, Sokolská a Durychova jako součást městského okruhu
 • společně s Povodí Labe začneme revitalizaci Harcovské přehrady
 • zahájíme rekonstrukci fasády budovy Uranu
 • dokončíme první etapu revitalizace sídliště Ruprechtice v ulici Rychtářská s 50 parkovacími místy
 • připravíme modernizaci 150 let starého podchodu k Aréně
 • zahájíme výstavbu parkoviště P+R v ulici Nová Pastýřská (cca 100 míst)
 • zahájíme výstavbu parkovacího domu u nemocnice a u krajského úřadu
 • zrevitalizujeme lesoparky v ulici Fibichova a Hlávkova
 • odstraníme nevzhledné buňky z autobusového nádraží a přemístíme zázemí autobusové dopravy do budovy Uranu

pokud máte další podněty, napište mi

Co se nám nepovedlo

 • zrychlit přípravu rozšíření tramvajové tratě do Rochlice
 • vyřešit problém s parkováním na sídlištích
 • uskutečnit kapacitní napojení do průmyslové zóny
 • obsadit volnou pozici energetického managera města
 • dokončit kanalizační přípojky v ulici Volgogradská

pokud máte další podněty, napište mi

Odpovědi na vaše podněty

Obecné
21 listopadu, 2021

Proč je povrch ulice Wintrova hrbatý? Z jakého důvodu to město přebíralo? Teď se s tím již asi nedá nic dělat.

November 16, 2021 Zdeněk Zpráva:…
Obecné
21 listopadu, 2021

Vždy se dočtu pouze o Technických službách. Proč se nepíše o úspěšné práci Komunitních prací v Liberci?

November 12, 2021 Karel Zpráva:…
Obecné
21 listopadu, 2021

Podzim v Liberci je trénink logistiky. Proč nemůže být Liberec stejně průjezdný jako Žitava?

November 20, 2021 enrigo Zpráva:…
Obecné
21 listopadu, 2021

Připadá mi, že v Liberci je zoologická zahrada zanedbaná a že postupně ubývá zvířat. Nestane se ze ZOO časem jen zookoutek?

November 10, 2021 Z facebooku…
Obecné
21 listopadu, 2021

Liberec a Liberecký kraj si chce vyměnit 4 organizace. Jaké jsou podle vás výhody i nevýhody převodu ZOO a botanické zahrady na Liberecký kraj za dva domovy důchodců na město Liberec?

November 10, 2021 Drbna Zpráva:…
Obecné
21 listopadu, 2021

Zoologickou zahradu převádíte na Liberec kraj. Proč si město neponechává šanci ovlivnit budoucnost ZOO? A amfiteátr zůstane dál ladem?

November 10, 2021 Z Facebooku…
Obecné
12 listopadu, 2021

Už několik let se mluví o rekonstrukci městského plaveckého bazénu na Tržním náměstí. Kolik to bude město stát a proč není rekonstrukce bazénu stále zahájena?

November 10, 2021 Petr P.…
Obecné
5 listopadu, 2021

Ve zpravodaji i jinde se řeší pouze parkování na sídlištích. Chápu, ale co parkování v širším centru?

October 13, 2021 Gryf Zpráva:…
Obecné
31 října, 2021

Kdy se svezeme tramvají do Rochlice? Mám pocit, že se v minulosti o tématu mluvilo více a dnes o tom není slyšet.

October 2, 2021 Leoš Kobr…
Obecné
31 října, 2021

Chtěl bych se zeptat na plánovaní stavebních akcí a uzavírek v lokalitě Pavlovic.

September 15, 2021 Jarda Zpráva:…
Obecné
19 října, 2021

Chtěl bych se zeptat na funkčnost TSML v obhospodařování zeleně na sídlišti Rochlice a kdy bude pořez.

August 31, 2021 Filip Římek…
Obecné
19 října, 2021

Jste schopni zajistit alespoň dva noční spoje týdně? Koloběžky jsou skvělá věc, ale pravidla silničního provozu nedovolují řízení pod vlivem alkoholu a navíc nejsou zrovna nejlevnější.

September 30, 2021 Prokop Krákora…
Obecné
27 září, 2021

Jak vidíte své šance v příštích komunálních volbách a kdo by dle Vás byl ideální koaliční partner? Můžete jako Starostové Liberečanům nabídnout něco nového?

September 12, 2021 Karel Kupka…
Obecné
27 září, 2021

Zajímá mě, kde se dá v centru města sednout do parku nebo kde se mohou děti zhoupnout.

September 9, 2021 Hana P.…
Obecné
6 září, 2021

Proč podporujete zastavbu historického centra města? A proč se neustále navyšuje plánovaný počet bytů na Papírovém náměstí? Dolní centrum je poslední živá část města, nemělo by se na to brát ohled při územním plánování?

September 3, 2021 Lukáš Zpráva:…
Obecné
6 září, 2021

Jak se to má s plánem vykácet alej na Masarykově ulici? Je tento záměr již definitivně otázkou minulosti, nebo se město na jeho realizaci stále chystá?

July 24, 2021 Anonymní Liberečan…
Obecné
6 září, 2021

Moc se mi líbí, jak město ožívá květinovou výzdobou např. na Šaldově náměstí a na Fügnerově ulici. Mám veliké přání, aby se do zeleně města navrátily rododendrony ve větším rozsahu, než je dnes.

July 21, 2021 Karla Ottová…
Obecné
25 srpna, 2021

Když jsem šla kolem terminálu Fügnerova, tak jsem se styděla, že jsem Liberečák. Byl tam nepořádek.

August 16, 2021 Zpráva: Dobrý…